Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Tuấn Khanh

Tác giả: FB Mạnh Kim .KD: Với mình, Tuấn Khanh thực sự là một cây bút chính luận có “giá” riêng. Mình rất kinh ngạc, một nhạc sĩ nhưng khi viết báo có tư duy logic chặt chẽ, văn phong k…

Source: Tuấn Khanh

Advertisements

23/06/2016 Posted by | Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?