Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Cảm Thu

September 9, 2013 at 11:04pm

(Hồng Thanh Quang)

 

Ai mang buồn quyện vào Thu,

Sáng ra đã đặc sương mù khắp nơi…

Nhớ nào đã nhập hồn tôi,

Nhìn đâu cũng thấy nguyên đôi mắt huyền…

Biết rằng tốt nhất là quên,

Nhưng dưới vẫn đất và trên vẫn trời,

Phút giây ám ảnh suốt đời,

Một lời mà trọn kiếp người nợ nhau…

 

 

“Một mùa Thu lại đang đến… Thu đến làm ta cứ đến ký ức đã qua… “

Advertisements

09/09/2013 Posted by | Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?