Mua Thu Ha Noi

Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

Home Project

Em được đào tạo chuyên môn về ngành con số là kế toán. Khi em tốt nghiệp ra trường, nhờ anh Ta Ta giúp đỡ nên em được đi làm nhân viên bán bia. Rồi nhờ đong bia cho khách hạn có nhiều bọt mà em được anh Ta Ta đề bạt làm cửa hàng trưởng. Sau thời chế độ bao cấp tan rã, em thất nghiệp. Em mở cửa hàng bán lẩu mắm Nam Bộ. Cũng nhờ các anh chị ủng hộ mà quán em đông khách, nên Em đã dành dụm tiền mua được NHÀ. Vì vậy căn Nhà có ý nghĩa với em ghê lắm.


Hôm trước đi qua nhà anh VTN, em được đọc một bài viết về Ngôi Nhà. Em được xem 2 video clip rất hay về Nhà, nhất là clip mang tên HOME (dịch sang tiếng Việt là Nhà đó ạ) do anh Dan Choa gửi trong bài viết đó. Tựa để và nội dung của clip làm em liên tưởng đến Ngôi Nhà mua được từ khi em mở quán lẩu, vì vậy em quyết định dịch lời bình trong clip này sang tiếng Viêt. Coi như là một món quà tri ân các khách hàng thân thiết của quán em.

Em xin đính chính đây là em dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt, không phải từ tiếng Choa sang tiếng Việt như một tờ báo “Cải Vàng” nào đó đã tung tin. Chắc bản dịch còn nhiều sai sót vì trình độ của em có hạn, chỉ là giám đốc cửa hàng bán Lẩu mắm. Mong các anh chị đọc và góp ý phần dịch hay hơn. Em có ghi số thứ tự các dòng. Câu nào cần sửa các anh chị có thể ghi ví dụ dòng số 42 nên dịch là …

Cám ơn các anh, chị, các bạn đã ghé thăm và đọc bài này. Nhân đây em cũng xin gửi lời chân thành cám ơn một người bạn  đã giúp em hoàn thành tốt một số đoạn dịch khó trong bài.

Xem video —>  HOME PROJECT

Mời các anh chị xem tiếp phần còn lại của lời bình phim HOME tại đây  HOME (2)

1

Listen to me, please.

Xin hãy lắng nghe tôi

2

You’re like me, a homo sapiens,

Bạn cũng như tôi, con người thời hiện đại

3

a wise human.

một con người khôn ngoan.

4

Life,

Sự sống,

5

a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago.

điều thần diệu trong vũ trụ, đã xuất hiện khoảng 4 tỉ năm trước..

6

And we humans only 200,000 years ago.

Và Chúng ta, những con người chỉ có từ

200, 000 năm.

7

Yet we have succeeded in disrupting the balance so essential to life.

Tuy nhiên, chúng ta đã thành công trong việc phá vỡ sự cân bằng rất cần thiết cho cuộc sống.

8

Listen carefully to this extraordinary story, which is yours,

Hãy lắng nghe thấu đáo câu chuyện phi thường này, câu chuyện của chính chúng ta,

9

and decide what you want to do with it.

và quyết định những gì mà bạn muốn làm

10

These are traces of our origins.

Đây là những dấu vết của nguồn gốc của chúng ta.

11

At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire,

Lúc đầu, hành tinh của chúng ta không có gì nhiều ngoài sự hỗn loạn của lửa

12

a cloud of agglutinated dust particles,

một đám mây do những đám bụi kết dính lại,

13

like so many similar clusters in the universe.

giống như rất nhiều cụm kết dính tương tự trong vũ trụ.

14

Yet this is where the miracle of life occurred.

Tuy nhiên, đây là nơi mà phép lạ của cuộc sống xảy ra.

15

Today, life, our life,

Hôm nay, cuộc sống, cuộc sống của chúng ta

16

is just a link in a chain of innumerable living beings

chỉ là một liên kết trong một chuỗi vô số những sự sống đang sinh tồn

17

that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.

mà chúng đã liên kết thành công với nhau trên trái đất gần 4 tỉ năm

18

And even today,

Và ngay cả ngày hôm nay

19

new volcanoes continue to sculpt our landscapes.

các núi lửa mới tiếp tục phun trào trên những miền đất của chúng ta

20

They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth,

Đã cho ta một cái nhìn thoáng qua về trái đất lúc sơ khai,

21

molten rock surging from the depths,

núi lửa nóng chảy dâng lên từ sâu trong lòng trái đất,

22

solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust,

qua quá trình tự đông đặc, rồi nứt, phồng rộp hoặc tràn trong một lớp vỏ mỏng,

23

before falling dormant for a time.

trước khi rơi xuống âm ỉ  trong một thời gian.

24

These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth’s original atmosphere.

Những cuộn khói từ lòng đất minh chứng cho bầu không khí ban đầu của trái đất.

25

An atmosphere devoid of oxygen.

Một bầu không khí không hề có oxy.

26

A dense atmosphere, thick with water vapor,

Một bầu không khí dày đặc, đầy hơi nước,

27

full of carbon dioxide.

chứa đầy khí các bô ních..

28

A furnace.

Như một cái lò

29

The Earth cooled.

Trái đất đã nguội.

30

The water vapor condensed and fell in torrential downpours.

Hơi ẩm ngưng tụ và rơi xuống thành những trận mưa lớn xối xả.

31

At the right distance from the sun, not too far, not too near,

Tại khoảng cách chuẩn từ mặt trời, khoảng cách không quá xa, không quá gần,

32

the Earth’s perfect balance enabled it to conserve water

sự cân bằng hoàn hảo của trái đất giúp trái đất nó bảo tồn nước

33

in liquid form.

ở dạng lỏng.

34

The water cut channels.

Nước bị chia cắt thành những kênh..

35

They are like the veins of a body, the branches of a tree,

Giống như các tĩnh mạch của cơ thể, các chi nhánh của cây,

36

The rivers tore minerals from rocks, adding them to the oceans’ freshwater.

Nước của những con sông thấm khoáng chất từ đá, tăng thêm khoáng chất đổ vào những đại dương nước ngọt..

37

And the oceans became heavy with salt.

Đại dương trở nên mặn vì muối

38

Where do we come from?

Còn chúng ta từ đâu đến

39

Where did life first spark into being?

Lửa đã xuất hiện đầu tiên trong sự sống ở đâu?

40

A miracle of time,

Phép lạ của thời gian,

41

primitive life forms still exist in the globe’s hot springs.

cuộc sống nguyên thủy vẫn còn tồn tại trong những mạch nước nóng của địa cầu..

42

They give them their colors. They’re called archeobacteria.

Chúng cung cấp cho chúng màu sắc của chúng. Chúng được gọi là vi khuẩn cổ đại

43

They all feed off the Earth’s heat.

Tất cả chúng đều hấp thụ nhiệt bên ngoài Trái đất

44

All except the cyanobacteria,

Tất cả ngoại trừ các tế bào diệp lục

45

or blue-green algae.

hoặc màu xanh-màu xanh lá cây tảo.

46

They alone have the capacity to turn to the sun

Chúng có khả năng hướng về mặt trời

47

to capture its energy.

để thu năng lượng của nó.

48

They are a vital ancestor of all yesterday’s and today’s plant species.

Chúng là một tổ tiên quan trọng của tất cả loài thực vật trước đây và ngày nay.

49

These tiny bacteria and their billions of descendants

Những vi khuẩn này nhỏ và hàng tỷ con cháu của chúng

50

changed the destiny of our planet.

đã thay đổi số phận hành tinh của chúng ta.

51

They transformed its atmosphere.

Chúng đã vận chuyển bầu khí quyển

52

What happened to the carbon that poisoned the atmosphere?

Điều gì đã xảy ra với các carbon đầu độc bầu không khí?

53

It’s still here, imprisoned in the Earth’s crust.

Nó vẫn còn ở đây, bị giam cầm trong lớp vỏ Trái Đất.

54

Here, there once was a sea, inhabited by micro-organisms.

Tại đây, có một đại dương, tồn tại những vi sinh vật cực nhỏ..

55

They grew shells by tapping into the atmosphere’s carbon

Chúng tạo ra những cái vỏ bằng cách hấp thụ khí các bon

56

now dissolved in the ocean.

đã được hòa tan trong đại dương.

57

These strata are the accumulated shells

Những vỉa đá này được tích lũy thành lớp vỏ

58

of those billions and billions of micro-organisms.

của tỷ tỷ vi sinh vật.

59

Thanks to them, the carbon drained from the atmosphere

Nhờ có chúng mà khí các bon bị tiêu hao trong khí quyển

60

and other life forms could develop.

và những dạng sống khác đã có thể phát triển..

61

It is life that altered the atmosphere.

Chính là sự sống đã làm thay đổi không khí

62

Plant life fed off the sun’s energy,

Cây xanh hấp thụ năng lượng của mặt trời

63

which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.

quá trình này cho phép chúng tách các phân tử nước và lấy oxy.

64

And oxygen filled the air.

Và oxi lấp đầy không khí.

65

The Earth’s water cycle is a process of constant renewal.

chu kỳ nước của Trái đất là một quá trình đổi mới liên tục.

66

Waterfalls, water vapor,

Những thác nước, hơi nước.

67

clouds, rain,

gió, mưa

68

springs, rivers,

những con suối, những dòng sông

69

seas, oceans, glaciers…

biển, đại dương, sông băng …

70

The cycle is never broken.

chu kỳ này không bao giờ bị phá vỡ.

71

There’s always the same quantity of water on Earth.

Luôn luôn tồn tại cùng một số lượng nước trên trái đất.

72

All the successive species on Earth have drunk the same water.

Tất cả các loài trên trái đất đều uống chung một nguồn nước

73

The astonishing matter that is water.

Điều kinh ngạc ở đây là nước

74

One of the most unstable of all.

Nó không ở một trạng thái nào vĩnh viễn cả

75

It takes a liquid form as running water,

Dạng lỏng như nước chảy,

76

gaseous as vapor, or solid as ice.

dạng khí như hơi nước , hoặc dạng chất rắn như đá.

77

In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter

Trong Siberia, mặt hồ đóng băng về mùa đông

78

contain the trace of the forces that water deploys when it freezes.

có chứa một chút sự tồn tại năng lượng của nước khi  bị đóng băng.

79

Lighter than water, the ice floats.

Nhẹ hơn nước, nên nước đá nổi.

80

It forms a protective mantle against the cold,

Nó tạo thành một lớp áo bảo vệ chống lại cái lạnh,

81

under which life can go on.

bên dưới tảng băng cuộc sống có thể tiếp tục..

82

The engine of life is linkage.

Năng lượng của cuộc sống là sự liên kết

83

Everything is linked.

Mọi thứ được liên kết…

84

Nothing is self-sufficient.

Không có gì là tự cung tự cấp.

85

Water and air are inseparable,

Nước và không khí là 2 thể không tách rời,

86

united in life and for our life on Earth.

hợp nhất trong sự sống và (cho) sự sống (của) chúng ta trên Trái đất…

87

Sharing is everything.

Chia sẻ là nguồn gốc mọi sự sống.

88

The green expanse through the clouds is the source of oxygen in the air.

Những giải màu xanh lan rộng trong không gian  là nguồn oxy trong không khí.

89

70% of this gas,

70% lượng khí này,

90

without which our lungs cannot function,

phổi chúng ta không thể hoạt động nếu không có lượng khí này,

91

comes from the algae that tint the surface of the oceans.

lượng khí đến từ tảo mà màu sắc của chúng phủ  khắp bề mặt của các đại dương.

92

Our Earth relies on a balance,

Trái đất của chúng ta dựa trên sự cân bằng,

93

in which every being has a role to play

trong đó, mỗi vật thể đang tồn tại đều có quy luật để sống

94

and exists only through the existence of another being.

và chỉ tồn tại thông qua sự tồn tại của vật thể khác

95

A subtle, fragile harmony that is easily shattered.

Sự cân đối tinh tế, mong manh này rất dễ bị vỡ

96

Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.

Vì vậy, san hô được sinh ra từ cuộc hôn nhân của tảo và lớp vỏ cứng

97

Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor,

Các rạn san hô bao phủ ít hơn 1% của đáy đại dương,

98

but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.

nhưng chúng cung cấp một môi trường sống cho hàng ngàn loài cá, động vật thân mềm và tảo.

99

The equilibrium of every ocean depends on them.

Sự cân bằng của mỗi đại dương phụ thuộc vào san hô

100

The Earth counts time in billions of years.

Trái đất với tuổi thời gian nhiều tỉ năm..

101

It took more than 4 billion years for it to make trees.

Nó mất hơn 4 tỉ mất những năm để tạo ra thảm thực vật.

102

In the chain of species, trees are a pinnacle,

Trong chuỗi hình thành của các loài, cây cối là tạo hình đỉnh cao,

103

a perfect, living sculpture.

hoàn hảo, đầy sức sống..

104

Trees defy gravity.

Những cái cây bất chấp sức hút của trọng lực

105

They are the only natural element in perpetual movement toward the sky.

Chúng là những phần tử tự nhiên duy nhất chuyển động vĩnh viễn về phía bầu trời.

106

They grow unhurriedly toward the sun that nourishes their foliage.

Chúng lớn lên một cách chậm chập hướng về mặt trời để nuôi dưỡng lá cây

107

They have inherited from these miniscule cyanobacteria

Cây cối đã thừa hưởng từ những tế bào diệp lục rất nhỏ

108

the power to capture light’s energy.

nguồn thu năng lượng của ánh sáng.

109

They store it and feed off it,

Cây cối lưu trữ năng lượng mặt trời  và hấp thụ nó

110

turning it into wood and leaves,

biến thành gỗ và lá,

111

which then decompose into a mixture of water, mineral,

mà sau đó phân hủy thành một hỗn hợp của nước, khoáng sản,

112

vegetable and living matter.

thực vật và sự sống.

113

And so,

Và như vậy,

114

gradually,

dần dần,

115

soils are formed.

đất được hình thành.

116

Soils teem with the incessant activity of micro-organisms,

Các lớp đất với các hoạt động không ngừng của vi sinh vật,

117

feeding, digging, aerating and transforming.

không ngừng hấp thụ, đào, quang hợp và biến đổi.

118

They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.

Chúng tạo ra chất mùn, lớp màu mỡ cho tất cả cuộc sống trên đất có liên kết với nhau

119

What do we know about life on Earth?

Chúng ta biết gì về cuộc sống trên trái đất?

120

How many species are we aware of? A tenth of them?

Có bao nhiêu loài mà chúng ta biết? Một phần mười trong số chúng?

121

A hundredth perhaps?

Có lẽ hàng trăm?

122

What do we know about the bonds that link them?

Chúng ta biết gì về những giao ước liên kết chúng?

123

The Earth is a miracle.

Trái đất này là một phép lạ.

124

Life remains a mystery.

Để khám phá thêm bí ẩn về cuộc sống trên trái đất chúng ta,  mời các bạn đón đọc bài tiếp theo… HOME (2)

Sự sống vẫn luôn là một bí ẩn.


Advertisements

02/03/2011 - Posted by | Về tôi |

24 phản hồi »

 1. Cún thật là tài, nghe tiếng Anh tuyệt vời. Tôi không thể nghe được như vậy.
  Phần dịch ra tiếng Việt mong mọi người góp ý, vì có một số từ hơi chuyên môn. Nếu không lười tôi cũng sẽ giúp (nhưng không dám tin là không lười).
  vd life có lẽ mên dịch là sự sống. Hoặc The Earth cooled -> Trái đất nguội đi (chắc Cún viết nhầm là quạnh quẽ)

  Bình luận bởi Hồng Chương | 03/03/2011 | Phản hồi

  • Phần đầu toàn từ liên quan đến chuyên ngành địa chất, em dịch mà đau hết đầu.
   Đoạn cuối có vẻ văn học hơn chút. Còn đoạn giữa cũng tòa từ liên quan đến công nghiệp, nông nghiệp…

   Phần lời thoại nó có sẵn một bản tiếng Anh. Không phải em nghe được giỏi như thế đâu ạ. Đã nghe được thế thì phải dịch giỏi rồi.

   Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011 | Phản hồi

   • Hay lắm! Để bản dịch bên này xong đối chiếu với Home bên nhà VTN.
    VỪA NGHE VỪA XEM, chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn điều những nhà làm phim muốn gửi tới người xem.
    Cảm ơn cô Cún.
    Một lần nữa cảm ơn bác Danchoa.

    Bình luận bởi vanthanhnhan | 03/03/2011

  • Thôi đi bố ạ. “Quạnh quẽ” trong từ điển tiếng Việt đã giải thích trong đó bao hàm cả nghĩa “lạnh “rồi bố ạ.
   Theo tôi dịch thế là chuẩn. Tất nhiên nếu dịch sang tiếng Việt mà có văn phong mềm mại thì đòi hỏi người dịch phải là người có chuyên môn cao về Văn học. Đằng này cô Cún chỉ là Kế toán, dịch thế này là quá siêu rồi. Tôi nghe chỉ được có 99%, còn viết ra chữ như thế này thì ……Tịt.
   Tin hay không tùy Cụ.

   Bình luận bởi vanthanhnhan | 03/03/2011 | Phản hồi

   • Bí thư nói có lý anh VTN. Bởi vì đoạn trước nói về núi lửa trong trái đất. Nên đoạn sau này mình dịch là “trái đất nguội đi” là hợp lý đó ạ. Em thì mải mê theo lời viết, mà quên đi đoạn đầu…

    Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011

 2. Nói gì thì nàng Cún thế cũng giỏi và nhiệt tình rồi . Đúng là ” em anh ” Cún nhể ?

  Bình luận bởi Daqui | 03/03/2011 | Phản hồi

 3. Nhưng có điều này nàng Cún nên xem lại !
  Là báo ” Cải vàng ” nào đó …chưa hề ” tung tin ” gì đâu nhá ! ( Cún thử kiểm tra lại 1 trong 2 người nắm giữ những bí mật đi , hihi ). Mà chính TBT một báo TW đã đề xuất ” cứ gom cả về một mối là Cún – em anh Choa – để em í dịch thẳng từ tiếng Choa ra tiếng …ta “.
  Mình nhớ ngày trên QC , cũng có 1 nàng hễ cứ nghe thấy tiếng …Choa là y như nẫn nộn nung tung hết cả . Sao mà giống nhau thế em Cún nhể ?

  Bình luận bởi Daqui | 03/03/2011 | Phản hồi

 4. Nếu Cún có bản lời thoại thì Cún treo hết lên đi, mỗi người dịch và hiệu đính một chút chắc nhanh hơn, mà xem phim cũng dễ hiểu hơn.
  Có mấy chỗ anh cảm thấy Cún dịch vội nên bị sai chính tả hoặc không thoát lắm thì phải (múa rìu một tí 😀 )

  Bình luận bởi cuadong2010 | 03/03/2011 | Phản hồi

  • Ví dụ từ câu 88 đến 91 anh nghĩ có thể dịch theo phong cách của anh ALG (again liter. ging.) như sau:
   Những dải màu xanh dưới các đám mây là nguồn oxy trong không khí. 70% lượng khí ôxy này, mà nếu không có nó thì phổi chúng ta không thể hoạt động được, là đến từ tảo, thứ đã nhuộm màu bề mặt của các đại dương.
   Hay từ câu 120 đến câu 122:
   Có bao nhiêu loài mà chúng ta biết? Một phần mười trong số chúng? Hay một phần trăm? Chúng ta biết gì về những mối ràng buộc đã liên kết chúng?
   Cún thấy có được không?

   Bình luận bởi cua đồng | 03/03/2011 | Phản hồi

   • Anh dịch em thấy hay và hợp lý. Em cứ đánh vật với mấy dòng này mãi. Nhưng thôi cứ dịch đại và post lên. Cám ơn anh, em sẽ sửa

    Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011

 5. 10x

  Bình luận bởi trà hâm lại | 03/03/2011 | Phản hồi

  • Cám ơn anh Trà, hii, đoạn sau cũng hay lắm, mà dạo này quán đông khách, em không ngừng tay lúc nào được!

   Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011 | Phản hồi

 6. Oài! Vừa xem vừa nghe vừa đối chiếu bản dịch xoai cả người. Đi ăn lẩu mắm thôi, nồi lẩu sôi ùng ục roài…
  Cảm ơn Cún, Cún giỏi lắm!

  Bình luận bởi Tanloc555 | 03/03/2011 | Phản hồi

  • Lúc nào bác cũng lẩu mắm. Trưa hôm qua em cũng thèm lẩu mắm quá, bèn rủ cô bạn cũ đi ăn. Tối về bà xã em tát cho em một phát đau điếng, nảy đom đóm mắt. Em nghĩ quả này lộ hàng rồi.
   Ai ngờ bà í bẩu:
   – Toàn mùi Mắm tôm.
   May thế.

   Bình luận bởi vanthanhnhan | 03/03/2011 | Phản hồi

   • He he, quả lựu đạn tung khói này của anh VTN hơi bị to nhỉ, nổ cái ĐOÀNG, khói bay khắp nơi, dân tình không biết đằng nào mà lần!

    Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011

  • Cám ơn anh đã khen em giỏi. Em cứ nhớ mãi câu nói của anh TL: từ ngày biết món lẩu mắm của Cún, đi đâu, ăn gì cũng thấy nhạt nhạt…

   Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011 | Phản hồi

  • Cám ơn anh đã khen em giỏi. Em cứ nhớ mãi câu nói của anh TL: từ ngày biết món lẩu mắm của Cún, đi đâu, ăn gì cũng thấy nhạt nhạt….

   Bình luận bởi CÚN | 03/03/2011 | Phản hồi

 7. Có hai “trường phái” trong dịch thuật. Người thì thích dịch sát nghĩa, nghe rất lạ nhưng nó giữ lại văn phong của bản gốc (Ct thích kiểu này). Có người lại thích dịch ý, nó mềm mại gần gũi.
  Bạn quá giỏi rồi.

  Bình luận bởi Choitre | 05/03/2011 | Phản hồi

  • “Có người lại thích dịch ý, nó mềm mại gần gũi.”
   .
   Như thế người ta thường gọi là Phỏng Dịch. Phỏng dịch có lợi là làm cho người đọc trong nước được chuyển ngữ dễ hiểu hơn, tuy nhiên người dịch vẫn phải giữ nguyên nội dung của bản gốc.
   Nhưng điều này dễ bị bắt bẻ câu chữ.
   He he.
   Người dịch giỏi là người sinh ra tác phẩm lần thứ hai.

   Bình luận bởi vanthanhnhan | 05/03/2011 | Phản hồi

  • Tớ cũng ủng hộ kiểu dịch sát nghĩa, và phải đúng ý nghĩa truyền tài thông tin của văn bản gốc nữa. Vì vậy một bản dịch mình phải đọc nhiều lần, thậm chí phải có trình độ chuyên môn về vấn đề mà văn bản tiếng nước ngoài đề cập đến. Cám ơn bạn Choitre đã động viên tớ

   Bình luận bởi CÚN | 06/03/2011 | Phản hồi

 8. Hì hì hì … ngoại ngữ thì NC mù tịt, cảm ơn Cún đã dịch. 😛

  Bình luận bởi Nụ Cười | 06/03/2011 | Phản hồi

 9. Tìm hoài trong tuyển tập Hoang Phủ Ngọc Tường mà không thấy bài thơ “Hoa Quỳnh”. Thôi thì xin “đền” bằng bài GỬI CHO NGƯỜI vậy nha. Cũng môi hồng, cũng mùa thu đủ cả đấy thôi. Đây là một trong những bài thơ của HPNT mà mình thích.

  Nhân mùa Phụ nữ, chúc nàng Cún mãi xinh tươi, hạnh phúc, bình an như đã từng.
  —————–

  Thôi xem em là bông hoa,
  Một ngày qua – một ngày qua – một ngày
  Thôi xem anh là đám mây
  Một đường bay – một đường bay – một đời

  Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
  Làm sao thưa hết một lời yêu thương
  Anh đi tìm khắp thiên đuờng
  Chỉ còn một đoá vô thường gơỉ em

  Gưỉ em một nét sông mềm
  Con đường áo trắng đă chìm trong mưa,
  Rằng sông buồn tự thuở xưa
  Vầng trăng mộng mị bây giờ là anh

  Về trong huyền sử cũng đành
  Gửi em hương phấn kinh thành chưa nguôi
  Mùa thu anh góp tơ trời
  Dệt vàng lụa gửi một người Huyền Trân

  Gửi hoa hồng cho mùa xuân
  Môi hồng riêng gửi thiên thần đắm say
  Anh cầm ngọn gió trên tay
  Gửi cho trần thế những ngày rong chơi

  Gửi nghìn năm cho mây trời
  Gửi cơn mê đắm cho đời phù du
  Gửi thêm một chút sương mù
  Vào trong đôi mắt hồ thu của người.

  Bình luận bởi KênhKia | 06/03/2011 | Phản hồi

  • Bài thơ thật tinh tế và đầy ý nghĩa. Cám ơn anh Kênh Kịa.
   Em thích nhất khổ đầu, và 2 câu thơ:

   “Anh đi tìm khắp thiên đuờng
   Chỉ còn một đoá vô thường gơỉ em “

   Bình luận bởi CÚN | 06/03/2011 | Phản hồi

 10. Nhân 8/3 :
  Chúc một nửa thế giới luôn là một nửa thế giới !

  Bình luận bởi trà hâm lại | 06/03/2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: